Zatepľovanie minerálnou vlnou

Ekonat Basic Mineral Ekonat Standard Mineral Ekonat Exclusive Mineral
Energetická úspora: 55 - 65 %

Hrúbka izolantu: 8 cm

Omietka: silikónová 1,5mm

Záruka: 5 rokov

Vhodnosť použitia:
vlhkejšie horské prostredie a miesta, kde sa kladie dôraz na požiarnu odolnosť. Vhodné aj na zvukové odhlučnenie.

Energetická trieda: B

Energetická úspora: 60 - 75 %

Hrúbka izolantu: 10 cm

Omietka: silikónová 1,5mm

Záruka: 10 rokov

Vhodnosť použitia:
vlhkejšie horské prostredie
a prostredie s väčším výkyvom teplôt.
Tak isto miesta, kde sa kladie dôraz na požiarnu odolnosť. Vhodné aj ako hluková zábrana.


Energetická trieda: B+

Energetická úspora: 70 - 80 %

Hrúbka izolantu: 12 cm

Omietka: silikónová 2mm

Záruka: 12 rokov

Vhodnosť použitia:
vlhkejšie horské prostredie
a prostredie s veľkým výkyvom teplôt. Vhodné aj ako požiarna a hluková zábrana.

Tento typ zateplenia sa používa aj pri nízkoenergetických domoch

Energetická trieda: A

Ekonat Infinity

Ekonat Infinity je rozšírená záruka na zatepľovací systém s neobmedzenou dobou trvania pri dodržaní nasledovných podmienok. Ekonat Infinity si je možné objednať len k zatepľovaciemu systému Ekonat Exclusive a Ekonat Exclusive Mineral použiom na celom dome.

Podmienky:

Záruka Ekonat Infinity sa vzťahuje na:

 • drobné praskliny a trhliny, ktoré vznikli samovoľne a ktoré by mohli časom, pôsobením poveternostných vplyvov, najmä vody spôsobiť väčšie systémové poruchy zatepľovacieho systému
 • plesnivenie stien
 • súdržnosti vonkajšej omietky

Záruka Ekonat Infinity sa nevzťahuje na:

 • mechanické poškodenie
 • živelné pohromy
 • požiar a vytopenie spôsobené počas užívania diela
 • sejzmické aktivity

Priebeh záruky:

 • pravidelne raz za 5 rokov prídeme vyčistiť vašu fasádu tlakovou vodou
 • opravíme drobné poruchy fasády a praskliny
 • odstránime prípadné machy, huby a plesne
 • zakonzervujeme a ošetríme opravované miesta bez viditeľných stôp na fasáde
 • po 10. rokoch v prípade potreby premaľujeme fasádu špeciálnymi silikónovými farbami len za cenu materiálu

Cena:

 • záruku možno získať doplatkom vo výške 25% k celkovej cene diela alebo
 • je možné za pravidelný 5 ročný servis platiť aj osobitne podľa aktuálneho cenníka (momentálne je to 5 €/m2)