Zatepľovanie polystyrénom

Ekonat Basic Ekonat Standard Ekonat Exclusive
Energetická úspora: 50 - 60 %

Hrúbka izolantu: 8 cm

Materiál: EPS - biely

Omietka: akrylátová 1,5mm

Záruka: 2 roky

Vhodnosť použitia:
nie veľmi vlhké prostredie

Energetická trieda: B

Energetická úspora: 60 - 70 %

Hrúbka izolantu: 10 cm

Materiál: EPS - sivý s karbónovou nanotechnológiou

Omietka: silikónová 1,5mm

Záruka: 5 rokov

Vhodnosť použitia:
bežné prostredie s väčšími výkyvmi teplôt

Energetická trieda: B+

Energetická úspora: 75 - 85 %

Hrúbka izolantu: 15 cm

Materiál: EPS - sivý s karbónovou nanotechnológiou

Omietka: silikónová 2mm

Záruka: 10 rokov

Vhodnosť použitia:
bežné prostredie s veľkými výkyvmi teplôt

Tento typ zateplenia sa používa aj pri nízkoenergetických domoch

Energetická trieda: A

Ekonat Infinity

Ekonat Infinity je rozšírená záruka na zatepľovací systém s neobmedzenou dobou trvania pri dodržaní nasledovných podmienok. Ekonat Infinity si je možné objednať len k zatepľovaciemu systému Ekonat Exclusive a Ekonat Exclusive Mineral použiom na celom dome.

Podmienky:

Záruka Ekonat Infinity sa vzťahuje na:
drobné praskliny a trhliny, ktoré vznikli samovoľne a ktoré by mohli časom, pôsobením poveternostných vplyvov, najmä vody spôsobiť väčšie systémové poruchy zatepľovacieho systému
plesnivenie stien
súdržnosti vonkajšej omietky

Záruka Ekonat Infinity sa nevzťahuje na:
-mechanické poškodenie
-živelné pohromy
-požiar a vytopenie spôsobené počas užívania diela
-sejzmické aktivity

Priebeh záruky:
-pravidelne raz za 5 rokov prídeme vyčistiť vašu fasádu tlakovou vodou
-opravíme drobné poruchy fasády a praskliny
-odstránime prípadné machy, huby a plesne
-zakonzervujeme a ošetríme opravované miesta bez viditeľných stôp na fasáde
-po 10. rokoch v prípade potreby premaľujeme fasádu špeciálnymi silikónovými farbami len za cenu materiálu

Cena:
-záruku možno získať doplatkom vo výške 25% k celkovej cene diela alebo
-je možné za pravidelný 5 ročný servis platiť aj osobitne podľa aktuálneho cenníka (momentálne je to 5 €/m2)